Jag är en Digital Designer som gillar det minimalistiska och vill inte bara fokusera på det som är snyggt, utan vill även få in en funktionalitet i designen. De program som jag mestadels använder mig av är: Figma, Sketch, Blender, Illustrator, After Effects och Photoshop.

KONTAKT