Ericsson

Fanny Vickius
Fanny Vickius

Under sommaren 2019 fick jag chansen att arbeta på Ericsson och fick i uppdrag att uppdatera deras dåvarande dashboard.

Cosmetics
Cosmetics
Cosmetics