Nasa projekt

Detta projekt är en uppgift vi fick via skolan, att skapa en webshop för ett större företag. Visa på hur man tar en befintlig identitet och skapa en webshop utefter den. Vi fick ett fåtal företag att välja mellan, och jag valde Nasa. Webshopen blev en bokningssida för att köpa resor till rymden.

Hemsidan är väldigt avskalad och endast fåtal element är med för att få fram att det är Nasa som har denna bokningssida.