SGN

Ett skolprojekt där jag och Isak Martinson skapade en ny identitet och hemsida för Support Group Network.

Support Group Network är en ideell organisation som är initierad av flyktingar och samarbetar med lokala föreningar för att förbättra integrationen av asylsökande och flyktingar.

Vi skapade en identitet med mjuka färger för att inte ge identiteten ett för hårt uttryck. I logotypen valde vi att arbeta med runda former för att matcha mjukheten i färgerna.